Oturma ve Çalışma İzni

Oturma ve Çalışma İzinleri icin Gerekli Evraklar

  1. En son mezun olunan alınan diploma veya çıkış belgesinin noterli ve apostilli kopyası,
  2. Eğer okul üniversite ise noterli ve apostilli transkript kopyası,
  3. E-Devletten alacağınız Adli Sicil Kaydının noterli ve apostilli kopyası,
  4. Yukarıdaki tüm evraklar Türkçe olarak bize ulaşacak ve biz burada Karadağca ya çevirceğiz. Çeviri masrafları bize aittir.
  5. Karadağ’da özel bir bankada açacağınız banka hesabı ve bu banka hesabında en az 300 Euro olduğunu gösteren banka belgesi. (Banka hesabını açımında yanımızda bizim elemanımız olacaktır)